SØREN BRUUN HOLDING ESBJERG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2007
 • CVR 31159202

Virksomheden SØREN BRUUN HOLDING ESBJERG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 18. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.264 DKK, mens den i 2021 var på -5.205 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 305.853 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

306’ DKK

-42%

Egenkapital

2.678’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

306’ DKK

-42%

Årets resultat

2022305.853 DKK
2021528.019 DKK
2020207.514 DKK
201979.919 DKK
2018158.665 DKK
2017319.603 DKK
201691.560 DKK
2015247.810 DKK
2014176.323 DKK
201392.913 DKK
2012295.153 DKK

Likviditetsgrad

123 %

+36%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-173%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.133’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-174%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

558’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  306’
  -
  306’
  -
  306’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.575’
  -
  -
  2.575’
  2.575’
  -
  -
  -
  -
  3’
  558’
  3.133’
  40’
  1.004’
  59’
  -
  2.678’
  -
  2.678’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  455’
  455’
  3.133’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SØREN BRUUN HOLDING ESBJERG ApS 18.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Ravnsbjergparken 38 · DK-6710 Esbjerg V 18.12.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 27.12.2020
980000 Uoplyst 18.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-29 29.04.2022
2015-05-26 26.05.2015 28.04.2022
2007-12-18 18.12.2007 25.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.04.2022
125.000 DKK 18.12.2007 28.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 18.12.2007

Direktører

Navn Fra Til
Søren Bruun 18.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Bruun 18.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SØREN BRUUN HOLDING ESBJERG ApS

Ravnsbjergparken 38
6710 Esbjerg V

CVR

31159202

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2007

P-nummer

1013883625

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, anparter og/eller andre værdipapirer eller hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-