ÅKJÆR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2007
 • CVR 31152437

Virksomheden ÅKJÆR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Skive. De blev etableret i 1. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.750 DKK, mens den i 2022 var på -3.700 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 347.589 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

348’ DKK

-30%

Egenkapital

2.084’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

348’ DKK

-30%

Årets resultat

2023347.589 DKK
2022493.572 DKK
2021280.914 DKK
2020619.834 DKK
2019242.101 DKK
2018131.379 DKK
2017194.038 DKK
2016185.015 DKK
2015-4.081 DKK
2014-710 DKK
2013-1.796 DKK
2012-50.384 DKK

Likviditetsgrad

449 %

+8%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.439’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.596’ DKK

+45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  35’
  -
  -
  35’
  348’
  -
  348’
  -
  348’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  843’
  843’
  -
  -
  -
  -
  987’
  1.596’
  2.439’
  125’
  1.119’
  122’
  -
  2.084’
  -
  2.084’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  355’
  2.439’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ÅKJÆR HOLDING ApS 01.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Åkjærvej 12 · DK-7800 Skive 18.09.2019
Åkjærvej 12 · DK-7800 Skive 01.11.2007 17.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 01.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-05-01 01.05.2024
2015-04-15 15.04.2015 30.04.2024
2007-11-01 01.11.2007 14.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Claus Østergård Thomasen 01.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Østergård Thomasen 01.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ÅKJÆR HOLDING ApS

Åkjærvej 12
7800 Skive

CVR

31152437

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2007

P-nummer

1013862512

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og hermed beslægtede aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej