ANNE FYNBO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2007
 • CVR 31151597

Virksomheden ANNE FYNBO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Stenderup. De blev etableret i 14. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.589 DKK, mens den i 2022 var på -7.666 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.779 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

+85%

Egenkapital

3.967’ DKK

+60%

Omsætning

-

Resultat før skat

45’ DKK

+130%

Årets resultat

2023-15.779 DKK
2022-102.226 DKK
2021109.279 DKK
2020111.195 DKK
2019147.423 DKK
2018-72.545 DKK
20179.163 DKK
2016101.646 DKK
2015-169.016 DKK
2014-76.476 DKK
20130 DKK
201267.726 DKK

Likviditetsgrad

642 %

+75%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.997’ DKK

+59%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

194’ DKK

+103%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  89’
  -48’
  -
  41’
  45’
  -
  45’
  -61’
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.803’
  3.803’
  -
  -
  -
  -
  120’
  194’
  3.997’
  126’
  2.956’
  61’
  -
  3.967’
  -
  3.967’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  -
  30’
  3.997’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANNE FYNBO HOLDING ApS 14.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Ørnstrupvej 45 · DK-8781 Stenderup 23.01.2012
Årupparken 26 · DK-8722 Hedensted 14.12.2007 22.01.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.01.2021
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020 18.01.2021
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-10-04 04.10.2023
2012-05-24 24.05.2012 03.10.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 04.10.2023
125.000 DKK 14.12.2007 03.10.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 24.05.2012

Direktører

Navn Fra Til
Anne Fynbo Madsen 14.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anne Fynbo Madsen 14.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANNE FYNBO HOLDING ApS

Ørnstrupvej 45
8781 Stenderup

CVR

31151597

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2007

P-nummer

1013861559

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i datterselskaber, investere i værdipapirer samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-