PER GADE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2007
 • CVR 31086965

Virksomheden PER GADE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 10. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -294.533 DKK, mens den i 2021 var på -96.382 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 38.664 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

39’ DKK

-97%

Egenkapital

3.711’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-73’ DKK

-105%

Årets resultat

202238.664 DKK
20211.468.292 DKK
20201.080.767 DKK
2019425.408 DKK
2018519.838 DKK
2017433.134 DKK
201694.255 DKK
2015246.873 DKK
20145.079 DKK
201315.175 DKK
2012449.746 DKK

Likviditetsgrad

342 %

-98%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

67 %

-32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.507’ DKK

+45%

Bruttofortjeneste

-295’ DKK

-206%

Gældsforpligtelser

1.795’ DKK

Tilgodehavende

2.917’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -295’
  -
  -
  -
  -
  115’
  -21’
  -
  95’
  -73’
  -
  -73’
  -112’
  39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.660’
  -
  -
  -
  929’
  2.589’
  -
  -
  -
  1.766’
  16’
  2.917’
  5.507’
  125’
  2.973’
  118’
  -
  3.711’
  -
  3.711’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  942’
  -
  -
  -
  -
  4’
  350’
  854’
  5.507’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PER GADE HOLDING ApS 10.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Skovtoften 11 · DK-9000 Aalborg 28.05.2009
Viborgvej 25B · DK-8700 Horsens 10.12.2007 27.05.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 14.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 13.12.2020
980000 Uoplyst 10.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-05-28 28.05.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 28.05.2009

Direktører

Navn Fra Til
Per Berg Gade 10.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Berg Gade 10.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PER GADE HOLDING ApS

Skovtoften 11
9000 Aalborg

CVR

31086965

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2007

P-nummer

1013846134

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber samt at foretage investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter