SONNINVEST HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. dec. 2007
 • CVR 31084644

Virksomheden SONNINVEST HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Tureby. De blev etableret i 7. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -13.080 DKK, mens den i 2021 var på -17.637 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -195.310 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-195’ DKK

-184%

Egenkapital

2.225’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-250’ DKK

-216%

Årets resultat

2022-195.310 DKK
2021233.091 DKK
20209.905 DKK
20192.285.635 DKK
2018-13.024 DKK
2017-11.412 DKK
2016282.528 DKK
2015186.299 DKK
2014-133.904 DKK
2013-81.325 DKK
2012-129.279 DKK

Likviditetsgrad

18.958 %

-8%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.237’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.237’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  39’
  -276’
  -
  -237’
  -250’
  -
  -250’
  -55’
  -195’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  246’
  2.237’
  2.237’
  125’
  2.100’
  -
  -
  2.225’
  -
  2.225’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  2.237’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SONNINVEST HOLDING ApS 07.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Sonnerupvej 83B · DK-4682 Tureby 07.12.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 07.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-12-07 07.12.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktør. 07.12.2007

Direktører

Navn Fra Til
Gorm Siiger 07.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gorm Siiger 07.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SONNINVEST HOLDING ApS

Sonnerupvej 83
4682 Tureby

CVR

31084644

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. december 2007

P-nummer

1013833946

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

56161840

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-