BÆK INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. dec. 2007
 • CVR 31082889

Virksomheden BÆK INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egå. De blev etableret i 5. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

165’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20162 DKK
20151 DKK
20146.635 DKK
20132.308 DKK
20122.291 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

165’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

165’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  165’
  165’
  165’
  125’
  40’
  -
  -
  165’
  -
  165’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  165’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BÆK INVEST ApS 05.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Vorrevangs Allé 68 · DK-8250 Egå 14.11.2015
Brendstrupgårdsvej 9D · DK-8200 Aarhus N 31.08.2010 13.11.2015
Væselvej 16 · DK-7800 Skive 06.08.2010 30.08.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.11.2015
999999 Uoplyst 01.01.2008 13.11.2015
980000 Uoplyst 05.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-12-05 05.12.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 05.12.2007

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Bæk 05.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Bæk 05.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BÆK INVEST ApS

Vorrevangs Allé 68
8250 Egå

CVR

31082889

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. december 2007

P-nummer

1013831706

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lassebaek@gmail.com

Telefon

28681181

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er helt eller delvist at eje andre virksomheder og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-