KURT HAUDRUM MARK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. dec. 2007
 • CVR 31082838

Virksomheden KURT HAUDRUM MARK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Brabrand. De blev etableret i 6. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -20.061 DKK, mens den i 2022 var på -21.490 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.175.201 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.175’ DKK

+475%

Egenkapital

5.113’ DKK

+149%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.175’ DKK

+475%

Årets resultat

20233.175.201 DKK
2022551.787 DKK
2021627.657 DKK
2020193.066 DKK
2019-6.875 DKK
2018193.125 DKK
2017116.375 DKK
2016305.823 DKK
201581.224 DKK
2014128.192 DKK
2013131.886 DKK
201267.217 DKK

Likviditetsgrad

67.197 %

+177%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.121’ DKK

+148%

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.121’ DKK

+323%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -
  141’
  -3’
  -
  138’
  3.175’
  -
  3.175’
  -
  3.175’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.282’
  5.121’
  5.121’
  125’
  4.866’
  122’
  -
  5.113’
  -
  5.113’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  8’
  5.121’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KURT HAUDRUM MARK HOLDING ApS 06.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Egebjergvej 77 · DK-8220 Brabrand 06.12.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 06.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-06 06.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 06.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 06.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Kurt Haudrum Mark 06.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kurt Haudrum Mark 06.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KURT HAUDRUM MARK HOLDING ApS

Egebjergvej 77
8220 Brabrand

CVR

31082838

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. december 2007

P-nummer

1013831641

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-