RENT AN OFFICE ApS.

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. nov. 2007
 • CVR 31082633

Virksomheden RENT AN OFFICE ApS. befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Nibe. De blev etableret i 30. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 181.001 DKK, mens den i 2022 var på 140.648 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 63.958 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

64’ DKK

+4%

Egenkapital

882’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

82’ DKK

+3%

Årets resultat

202363.958 DKK
202261.530 DKK
2021198.565 DKK
2020136.284 DKK
2019-
201899.870 DKK
2017128.564 DKK
2016121.733 DKK
2015122.379 DKK
201436.904 DKK
2013147.290 DKK
201259.793 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-86%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+41%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

48 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.820’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

181’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

816’ DKK

-8%

Tilgodehavende

9’ DKK

-87%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  181’
  -
  -56’
  -
  125’
  -
  -43’
  -
  -43’
  82’
  -
  82’
  -18’
  64’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  161’
  -
  1.811’
  -
  -
  -
  -
  1.811’
  -
  -
  -
  3’
  -
  9’
  1.820’
  125’
  757’
  -
  -
  882’
  -
  882’
  123’
  123’
  352’
  -
  -
  -
  352’
  -
  -
  308’
  -
  -
  50’
  463’
  1.820’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RENT AN OFFICE ApS. 30.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Halkærvej 24B · DK-9240 Nibe 15.09.2020
Halkærvej 24B · DK-9240 Nibe 04.02.2020 14.09.2020
Halkærvej 24B · DK-9240 Nibe 21.01.2020 03.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
980000 Uoplyst 30.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-11-30 30.11.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Peter Libak 30.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Libak 30.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RENT AN OFFICE ApS.

Halkærvej 24
9240 Nibe

CVR

31082633

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. november 2007

P-nummer

1013831455

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

peter@wolturnus.dk

Telefon

98357229

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje udlejnings-ejendommen Skalhuse 31, 9240 Nibe - og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-