Kleis ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. dec. 2007
 • CVR 31080673

Virksomheden Kleis ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 5. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.300 DKK, mens den i 2021 var på -103.647 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.248 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Anette Kleis Christensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+98%

Egenkapital

-129’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+98%

Årets resultat

2022-1.248 DKK
2021-82.567 DKK
2020-136.221 DKK
201948.051 DKK
2018-9.445 DKK
2017-29.101 DKK
201645.902 DKK
2015-18.240 DKK
2014-7.831 DKK
2013-9.412 DKK
201217.013 DKK

Likviditetsgrad

35 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+99%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-188 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

69’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+99%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

69’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  69’
  125’
  -254’
  -
  -
  -129’
  -
  -129’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  197’
  69’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kleis ApS 14.10.2016
TROLD OG FE ApS 05.12.2007 13.10.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Ægirsvej 3 · DK-3400 Hillerød 13.03.2020
Rønbjerg Alle 1 · DK-3400 Hillerød 13.05.2015 12.03.2020
Ægirsvej 3 · DK-3400 Hillerød 26.07.2009 12.05.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 01.01.2014
479110 Detailhandel med dagligvarer via internet 02.01.2008 31.12.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 01.01.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-31 31.10.2017
2016-10-14 14.10.2016 30.10.2017
2010-10-28 28.10.2010 13.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 17.10.2016
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 28.10.2010 16.10.2016

Direktører

Navn Fra Til
Anette Kleis Christensen 05.12.2007
Jo Kjær 05.12.2007 25.02.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anette Kleis Christensen 25.02.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kleis ApS

Ægirsvej 3
3400 Hillerød

CVR

31080673

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. december 2007

P-nummer

1013827563

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Kleis Konsulent ApS
 • Kleis Skønhed ApS
 • Kleis Workout ApS
 • Trold og Fe ApS

Branchekode

479119
Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anette@kleis.dk

Telefon

25470702

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er vikar- og webshopvirksomhed, workout og fitness samt negleteknik og hårextensions og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-