J. HOLTEN HOLDING ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2007
 • CVR 31076129

Virksomheden J. HOLTEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 1. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.025 DKK, mens den i 2021 var på 18.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.760 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-28’ DKK

-162%

Egenkapital

91’ DKK

-23%

Omsætning

32’ DKK

+72%

Resultat før skat

-36’ DKK

-158%

Årets resultat

2022-27.760 DKK
2021-10.594 DKK
2020-242 DKK
2019-1.079 DKK
20183.395 DKK
201742 DKK
2016-10.165 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-82.604 DKK

Likviditetsgrad

188 %

+11%
God

Afkastningsgrad

-34 %

-222%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

-5%
God

Overskudsgrad

-110 %

-52%
Ikke tilfredsst.

Balance

105’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-116%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

+43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  32’
  -3’
  -
  -33’
  -
  -36’
  -
  0
  -
  0
  -36’
  -
  -36’
  -8’
  -28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  79’
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  79’
  -
  -
  -
  0
  0
  26’
  105’
  125’
  -806’
  -
  -
  91’
  -
  91’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  105’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. HOLTEN HOLDING ApS 01.12.2007 26.03.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Turøvej 20 · DK-4100 Ringsted 28.04.2021 26.03.2024
Turøvej 20 · DK-4100 Ringsted 01.12.2007 27.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 11.03.2015 26.03.2024
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013 10.03.2015
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-03-09 09.03.2015 26.03.2024
2007-12-01 01.12.2007 08.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.12.2007 26.03.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.12.2007 13.03.2024

Direktører

Navn Fra Til
Jens Holten Hecht-Nielsen 01.12.2007
Jens Holten Hecht-Nielsen 01.12.2007 26.03.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Holten Hecht-Nielsen 01.12.2007
Jens Holten Hecht-Nielsen 01.12.2007 26.03.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. HOLTEN HOLDING ApS

Turøvej 20
4100 Ringsted

CVR

31076129

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2007

P-nummer

1013818521

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773100
Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, samt på sigt gennem dattervirksomhed at drive virksomhed indenfor landbrugsmaskinstation, kloakmester og entreprenørområdet, samt andet hermed beslægtet virksomhed, endvidere udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og udstyr

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-