PF GLOBAL INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. nov. 2007
 • CVR 31075165

Virksomheden PF GLOBAL INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hornslet. De blev etableret i 23. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.961 DKK, mens den i 2021 var på -1.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.961 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+6%

Egenkapital

-11’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+6%

Årets resultat

2022-1.961 DKK
2021-2.081 DKK
2020-1.961 DKK
20190 DKK
20180 DKK
2017-50.146 DKK
2016-232.098 DKK
20150 DKK
2014249.560 DKK
2013-215.987 DKK
2012-198.025 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -136’
  -
  -
  -11’
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  7’
  11’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PF GLOBAL INVEST ApS 23.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderskovvej 40 · DK-8543 Hornslet 26.10.2015
Paludan-Müllers Vej 151 · DK-8200 Aarhus N 23.11.2007 25.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 23.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-11-23 23.11.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 23.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Peter Frørup 23.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Frørup 23.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PF GLOBAL INVEST ApS

Sønderskovvej 40
8543 Hornslet

CVR

31075165

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. november 2007

P-nummer

1013815921

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed via kapitalbesiddelser i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja