ENTREPRENØRFIRMAET CLAUS MARIEGAARD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. nov. 2007
 • CVR 31074592

Virksomheden ENTREPRENØRFIRMAET CLAUS MARIEGAARD ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Asnæs. De blev etableret i 29. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 101.849 DKK, mens den i 2022 var på 89.710 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 456.327 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

456’ DKK

+907%

Egenkapital

740’ DKK

+161%

Omsætning

-

Resultat før skat

428’ DKK

+845%

Årets resultat

2023456.327 DKK
202245.331 DKK
2021-64.063 DKK
2020-112.554 DKK
2019-274.061 DKK
2018-130.912 DKK
2017168.349 DKK
2016136.781 DKK
2015556.953 DKK
2014129.338 DKK
2013-1.269 DKK
201216.658 DKK

Likviditetsgrad

150 %

+7%
God

Afkastningsgrad

19 %

+338%
God

Soliditetsgrad

34 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.149’ DKK

+148%

Bruttofortjeneste

102’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.116’ DKK

+158%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  102’
  -
  -13’
  -
  419’
  35’
  -26’
  -
  10’
  428’
  -
  428’
  -28’
  456’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  33’
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  33’
  121’
  135’
  -
  1.799’
  1’
  2.116’
  2.149’
  125’
  615’
  -
  -
  740’
  -
  740’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  328’
  -
  1.409’
  2.149’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENTREPRENØRFIRMAET CLAUS MARIEGAARD ApS 29.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Åsevangsvej 46 · DK-4550 Asnæs 05.07.2016
Høvejen 7 · DK-4550 Asnæs 29.11.2007 04.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 01.01.2008
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 29.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-15 15.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør 15.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Claus Mariegaard 29.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Mariegaard 11.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ENTREPRENØRFIRMAET CLAUS MARIEGAARD ApS

Åsevangsvej 46
4550 Asnæs

CVR

31074592

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. november 2007

P-nummer

1013814402

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-