SLASKEDARIUS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. nov. 2007
 • CVR 31066549

Virksomheden SLASKEDARIUS ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 21. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -50.444 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-50’ DKK

-211%

Egenkapital

149’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

-64’ DKK

-230%

Årets resultat

2022-50.444 DKK
202145.506 DKK
202022.936 DKK
20198.899 DKK
201812.130 DKK
2017-29.638 DKK
2016-14.219 DKK
20158.103 DKK
201418.634 DKK
201315.850 DKK
20124.438 DKK

Likviditetsgrad

291 %

-86%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-230%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

-26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

209’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

174’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  1’
  -56’
  -
  -55’
  -64’
  -
  -64’
  -14’
  -50’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  174’
  209’
  125’
  24’
  -
  -
  149’
  -
  149’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  209’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SLASKEDARIUS ApS 21.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Tronholmen 5 · DK-8960 Randers SØ 14.07.2021
Tronholmen 5 · DK-8960 Randers SØ 18.03.2021 13.07.2021
Tronholmen 5 · DK-8960 Randers SØ 25.02.2009 17.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 16.12.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 15.12.2013
980000 Uoplyst 21.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-31 31.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 31.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Nielsen 21.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Nielsen 06.02.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SLASKEDARIUS ApS

Tronholmen 5
8960 Randers SØ

CVR

31066549

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. november 2007

P-nummer

1013793960

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-