H. LYNGSØ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. nov. 2007
 • CVR 31062632

Virksomheden H. LYNGSØ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Beder. De blev etableret i 9. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.250 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 180.171 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

180’ DKK

+1%

Egenkapital

382’ DKK

+89%

Omsætning

-

Resultat før skat

180’ DKK

+1%

Årets resultat

2022180.171 DKK
2021178.593 DKK
202026.357 DKK
2019-182.421 DKK
20187.152 DKK
201721.979 DKK
20160 DKK
2015155.459 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-158.449 DKK

Likviditetsgrad

740 %

-60%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

413’ DKK

+94%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

229’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  180’
  -
  180’
  0
  180’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  183’
  -
  -
  183’
  183’
  -
  -
  214’
  -
  0
  229’
  413’
  125’
  36’
  118’
  -
  382’
  -
  382’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  31’
  413’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
H. LYNGSØ HOLDING ApS 09.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Ørnevænget 25 · DK-8330 Beder 14.05.2020
Ørnevænget 25 · DK-8330 Beder 12.05.2020 13.05.2020
Ørnevænget 25 · DK-8330 Beder 25.10.2018 11.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.12.2014
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.11.2014
980000 Uoplyst 09.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-15 15.04.2019
2007-11-09 09.11.2007 14.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 09.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Lyngsø 09.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Lyngsø 09.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

H. LYNGSØ HOLDING ApS

Ørnevænget 25
8330 Beder

CVR

31062632

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. november 2007

P-nummer

1013784341

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i rådgivende ingeniørvirksomhed, samt investeringsvirksomhed og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-