LNI HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. nov. 2007
 • CVR 31054583

Virksomheden LNI HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 8. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 7.000 DKK, mens den i 2021 var på 4.400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -71.270 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-71’ DKK

< -999%

Egenkapital

19’ DKK

-79%

Omsætning

-

Resultat før skat

-70’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-71.270 DKK
20211.828 DKK
2020-37.916 DKK
2019-9.835 DKK
2018-9.342 DKK
2017-6.292 DKK
2016-2.873 DKK
2015125.502 DKK
2014155.433 DKK
201371.473 DKK
2012155.133 DKK

Likviditetsgrad

116 %

-3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

+351%
Svag

Soliditetsgrad

14 %

-40%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

137’ DKK

-65%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

+59%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

137’ DKK

-62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  7’
  -
  -
  -
  7’
  0
  -5’
  2’
  -2’
  -70’
  -
  -70’
  -1’
  -71’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  102’
  -
  17’
  137’
  137’
  125’
  -106’
  -
  -
  19’
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  109’
  -
  -
  -
  7’
  -
  118’
  137’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LNI HOLDING ApS 08.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Danmarksgade 2 · DK-7500 Holstebro 03.01.2023
Ivar Bentsens Vej 12 · DK-4300 Holbæk 21.10.2020 02.01.2023
Ivar Bentsens Vej 12 · DK-4300 Holbæk 08.11.2007 20.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 08.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-27 27.02.2018
2007-11-08 08.11.2007 26.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Leif Nielsen 08.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leif Nielsen 08.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LNI HOLDING ApS

Danmarksgade 2
7500 Holstebro

CVR

31054583

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. november 2007

P-nummer

1013763158

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

leifgnielsen@gmail.com

Telefon

28142977

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskabet i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja