GEYSER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2007
 • CVR 31053455

Virksomheden GEYSER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.332 DKK, mens den i 2021 var på -36.046 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 129.434 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Nikolaj Klein.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

129’ DKK

+217%

Egenkapital

2.041’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

165’ DKK

Årets resultat

2022129.434 DKK
2021-110.957 DKK
2020271 DKK
2019-284.306 DKK
20183.617.018 DKK
2017119.931 DKK
2016120.749 DKK
2015356.423 DKK
2014323.321 DKK
2013112.152 DKK
201273.196 DKK

Likviditetsgrad

806 %

-6%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.302’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+77%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.104’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -4’
  -
  -12’
  65’
  -
  218’
  283’
  165’
  -
  165’
  -
  129’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  73’
  -
  73’
  125’
  -
  -
  125’
  198’
  -
  -
  1.299’
  8’
  532’
  2.104’
  2.302’
  125’
  1.798’
  118’
  -
  2.041’
  -
  2.041’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  179’
  261’
  2.302’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GEYSER HOLDING ApS 01.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Olfert Fischers Gade 11 · DK-1311 København K 22.01.2019
Olfert Fischers Gade 11 · DK-1311 København K 01.11.2007 21.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2015
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2014
980000 Uoplyst 01.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-20 20.05.2013
2009-09-01 01.09.2009 19.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Nikolaj Klein 01.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nikolaj Klein 01.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GEYSER HOLDING ApS

Olfert Fischers Gade 11
1311 København K

CVR

31053455

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2007

P-nummer

1013760612

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i aktie- og anpartsselskaber, foretage investeringer samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

Stifter

Revisor

-