FOOD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2007
 • CVR 31052742

Virksomheden FOOD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 1. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -22.970 DKK, mens den i 2022 var på -7.699 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -24.245 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-24’ DKK

+72%

Egenkapital

195’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-24’ DKK

+72%

Årets resultat

2023-24.245 DKK
2022-85.364 DKK
2021-43.626 DKK
2020-9.764 DKK
2019-3.323 DKK
201831.251 DKK
2017110.980 DKK
2016149.539 DKK
2015131.278 DKK
2014112.011 DKK
2013275.743 DKK
2012100.000 DKK

Likviditetsgrad

1.517 %

-29%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

208’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

-198%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

196’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -24’
  -
  -24’
  -
  -24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  -
  -
  -
  0
  195’
  196’
  208’
  125’
  20’
  50’
  -
  195’
  -
  195’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  208’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FOOD HOLDING ApS 01.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Roskildevej 30 · DK-2620 Albertslund 04.01.2023
Roskildevej 30 · DK-2620 Albertslund 22.04.2020 03.01.2023
Roskildevej 30 · DK-2620 Albertslund 15.10.2013 21.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 01.12.2017
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.07.2013 30.11.2017
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.06.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-10-01 01.10.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.10.2007

Direktører

Navn Fra Til
Troels Jacob Roust Jæger 01.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Troels Jacob Roust Jæger 01.10.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FOOD HOLDING ApS

Roskildevej 30
2620 Albertslund

CVR

31052742

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2007

P-nummer

1013757867

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

461790
Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som holdingselskab at eje anparter og aktier i andre selskaber, at foretage investeringer i andre selskaber, ejendomme eller værdipapirer samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-