MY CONCERN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. okt. 2007
 • CVR 31051894

Virksomheden MY CONCERN ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 30. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.375 DKK, mens den i 2021 var på -5.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 72.549 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

73’ DKK

+165%

Egenkapital

268’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

73’ DKK

+165%

Årets resultat

202272.549 DKK
202127.390 DKK
2020-102.116 DKK
201940.096 DKK
201879.517 DKK
201747.536 DKK
20168.249 DKK
2015-75.480 DKK
2014-14.129 DKK
2013-29.986 DKK
201212.315 DKK

Likviditetsgrad

42 %

-39%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

301’ DKK

+31%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-46%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

-41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  73’
  -
  73’
  -
  73’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  287’
  287’
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  301’
  125’
  6’
  -
  -
  268’
  -
  268’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  0
  33’
  301’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MY CONCERN ApS 30.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Esperance Alle 8B · DK-2920 Charlottenlund 23.05.2023
Einar Holbølls Vej 4 · DK-2920 Charlottenlund 30.10.2007 22.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 30.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-18 18.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 18.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Bettina Damsbo 30.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bettina Damsbo 30.10.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MY CONCERN ApS

Esperance Alle 8
2920 Charlottenlund

CVR

31051894

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. oktober 2007

P-nummer

1013755813

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt foretage øvrige investeringer efter direktionens nærmere bestemmelser herom

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-