FO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2007
 • CVR 30926153

Virksomheden FO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skive. De blev etableret i 1. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.375 DKK, mens den i 2022 var på -4.589 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 600.849 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

601’ DKK

+11%

Egenkapital

4.589’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

600’ DKK

+11%

Årets resultat

2023600.849 DKK
2022541.750 DKK
2021788.436 DKK
2020732.751 DKK
2019495.285 DKK
2018496.622 DKK
2017494.744 DKK
2016-5.802 DKK
2015149 DKK
2014360.791 DKK
2013-2.640 DKK
2012-18.207 DKK

Likviditetsgrad

1.679 %

-40%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.816’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.816’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  610’
  610’
  600’
  -
  600’
  -1’
  601’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.000’
  -
  -
  1.000’
  1.000’
  -
  -
  1.291’
  -
  2.325’
  3.816’
  4.816’
  125’
  3.467’
  122’
  -
  4.589’
  -
  4.589’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  117’
  227’
  4.816’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FO HOLDING ApS 01.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Furvej 19 · DK-7800 Skive 01.06.2021
Furvej 19 · DK-7800 Skive 11.12.2017 31.05.2021
Furvej 19 · DK-7800 Skive 28.01.2016 10.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-10-01 01.10.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.10.2007

Direktører

Navn Fra Til
Fin Olsen 01.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Fin Olsen 31.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FO HOLDING ApS

Furvej 19
7800 Skive

CVR

30926153

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2007

P-nummer

1013730543

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed gennem datterselskaber samt investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller