INNOVAIDER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2007
 • CVR 30923324

Virksomheden INNOVAIDER ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i København SV. De blev etableret i 1. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -119.629 DKK, mens den i 2022 var på -153.541 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -96.387 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-96’ DKK

+22%

Egenkapital

131’ DKK

+161%

Omsætning

-

Resultat før skat

-124’ DKK

+21%

Årets resultat

2023-96.387 DKK
2022-123.445 DKK
20219.148 DKK
202045.813 DKK
2019-46.542 DKK
2018-112.285 DKK
2017140.352 DKK
2016-42.452 DKK
2015-55.365 DKK
20147.729 DKK
201346.246 DKK
2012-7.805 DKK

Likviditetsgrad

39 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-55 %

+42%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

60 %

+146%
God

Overskudsgrad

-

Balance

216’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

-120’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

+391%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -120’
  -
  -
  -
  -120’
  -
  -
  -
  -
  -124’
  -
  -124’
  -27’
  -96’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  178’
  5’
  183’
  183’
  -
  -
  -
  -
  5’
  34’
  216’
  125’
  -434’
  -
  440’
  131’
  -
  131’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  85’
  216’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INNOVAIDER ApS 28.08.2009
SP-INNOVATION ApS 01.10.2007 27.08.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Alliancevej 33 · DK-2450 København SV 23.08.2021
Svendborgvej 8 · DK-4000 Roskilde 28.03.2017 22.08.2021
Jyllingehøj 13 · DK-4040 Jyllinge 30.11.2014 27.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 27.08.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 26.08.2009
742020 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik 01.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-08-28 28.08.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.08.2009

Direktører

Navn Fra Til
Steen Hvidtfeldt Hessellund Pedersen 01.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Hvidtfeldt Hessellund Pedersen 01.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INNOVAIDER ApS

Alliancevej 33
2450 København SV

CVR

30923324

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2007

P-nummer

1013723202

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

steenhhp@gmail.com

Telefon

20811100

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling og salg af selskabets egne og andre virksomheders eller opfinderes idéer, koncepter og produkter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller