AK KIRK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. okt. 2007
 • CVR 30920120

Virksomheden AK KIRK ApS befinder sig i branchen "Public relations og kommunikation" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 19. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.875 DKK, mens den i 2021 var på -12.201 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 90.297 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

90’ DKK

-12%

Egenkapital

7.882’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

116’ DKK

+13%

Årets resultat

202290.297 DKK
2021102.230 DKK
202093.847 DKK
2019211.982 DKK
2018150.805 DKK
2017338.291 DKK
2016-88.891 DKK
2015-367.169 DKK
2014-424.676 DKK
201335.286 DKK
201218.497 DKK

Likviditetsgrad

23.856 %

-63%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.915’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.915’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  126’
  -5’
  -
  121’
  116’
  -
  116’
  -25’
  90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.189’
  726’
  7.915’
  7.915’
  250’
  7.632’
  -
  -
  7.882’
  -
  7.882’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  8’
  33’
  7.915’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AK KIRK ApS 19.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kasmosevej 3 · DK-5500 Middelfart 19.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
702100 Public relations og kommunikation 15.03.2012
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 14.03.2012
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-04 04.05.2016
2007-10-19 19.10.2007 03.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 19.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.10.2007

Direktører

Navn Fra Til
Anne Kathrine Rasmussen 19.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anne Kathrine Rasmussen 19.10.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AK KIRK ApS

Kasmosevej 3
5500 Middelfart

CVR

30920120

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. oktober 2007

P-nummer

1013712499

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702100
Public relations og kommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed i fast ejendom og værdipapirer samt investering i og udvikling af erhvervsvirksomheder med vækstpotentiale.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-