AMANAH HOLDING I ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2007
 • CVR 30919947

Virksomheden AMANAH HOLDING I ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 77.265 DKK, mens den i 2021 var på -6.437 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.265 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

77’ DKK

> +999%

Egenkapital

-6’ DKK

+93%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202277.265 DKK
2021-6.437 DKK
2020-6.250 DKK
2019-6.250 DKK
2018-6.375 DKK
2017-6.250 DKK
2016-4.475 DKK
2015-7.125 DKK
2014-8.750 DKK
2013-8.750 DKK
2012-8.750 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

77’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  77’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  77’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  540’
  -546’
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AMANAH HOLDING I ApS 01.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kongens Nytorv 15 · DK-1050 København K 01.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-10-01 01.10.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
540.000 DKK 01.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 01.10.2007

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Peter Vilsøe 01.10.2007
Kristian Elvang-Gøransson 01.10.2007
Mathias Mikkel Johansen 01.10.2007 09.05.2012

Direktører

Navn Fra Til
Peter Vilsøe 01.10.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AMANAH HOLDING I ApS

Kongens Nytorv 15
1050 København K

CVR

30919947

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2007

P-nummer

1013712324

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rab@elvang.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter/aktier i andre selskaber (holdingselskab).

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

540.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej