DENNIS AABO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jul. 2007
 • CVR 30919300

Virksomheden DENNIS AABO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 31. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.300 DKK, mens den i 2021 var på -6.280 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -46.341 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-46’ DKK

+92%

Egenkapital

-984’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-46’ DKK

+92%

Årets resultat

2022-46.341 DKK
2021-550.240 DKK
2020-580.295 DKK
2019-502.391 DKK
2018-681.270 DKK
20171.470.227 DKK
20161.057.852 DKK
2015-566.853 DKK
2014-932.264 DKK
2013-1.111.921 DKK
2012-465.216 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-21%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-42 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.332’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -91’
  -
  -91’
  -46’
  -
  -46’
  -
  -46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.331’
  2.331’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  2.332’
  125’
  -1.109’
  -
  -
  -984’
  -
  -984’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.316’
  3.316’
  2.332’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DENNIS AABO HOLDING ApS 31.07.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Auroravej 1 · DK-9210 Aalborg SØ 05.09.2008
Sønder Tranders Vej 147 · DK-9260 Gistrup 31.07.2007 04.09.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.01.2014
999999 Uoplyst 01.01.2008 05.01.2014
980000 Uoplyst 31.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-07-31 31.07.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 31.07.2007

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Michael Aabo Sørensen 31.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Michael Aabo Sørensen 31.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DENNIS AABO HOLDING ApS

Auroravej 1
9210 Aalborg SØ

CVR

30919300

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. juli 2007

P-nummer

1013711417

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive landbrug samt handels-, service-, udlejnings-, financierings- og investeringsvirksomhed, herunder at erhverve og eje aktier og anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller