HOLDING AKL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. okt. 2007
 • CVR 30918452

Virksomheden HOLDING AKL ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense V. De blev etableret i 20. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.634 DKK, mens den i 2022 var på -7.056 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 119.878 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

120’ DKK

-52%

Egenkapital

2.937’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

120’ DKK

-52%

Årets resultat

2023119.878 DKK
2022248.399 DKK
2021454.197 DKK
202037.015 DKK
2019323.823 DKK
2018242.013 DKK
2017155.079 DKK
2016198.839 DKK
2015295.938 DKK
201412.845 DKK
2013514.159 DKK
201245.069 DKK

Likviditetsgrad

5.291 %

+79%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-7%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.987’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.619’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  0
  -161’
  288’
  127’
  120’
  -
  120’
  0
  120’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  368’
  -
  -
  368’
  368’
  -
  -
  -
  -
  183’
  2.619’
  2.987’
  125’
  2.753’
  59’
  -
  2.937’
  -
  2.937’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  35’
  49’
  2.987’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLDING AKL ApS 20.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Ellegårdvej 47 · DK-5200 Odense V 20.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 20.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-10-20 20.10.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 20.10.2007

Direktører

Navn Fra Til
Anders Kløverpris Larsen 20.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Kløverpris Larsen 20.10.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLDING AKL ApS

Ellegårdvej 47
5200 Odense V

CVR

30918452

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. oktober 2007

P-nummer

1013708130

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-