MEINEWEH KOMPLEMENTAR III ApS

OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 16. okt. 2007
 • CVR 30915712

Virksomheden MEINEWEH KOMPLEMENTAR III ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Egå. De blev etableret i 16. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.500 DKK, mens den i 2021 var på -33.150 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.675 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

+119%

Egenkapital

143’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

+124%

Årets resultat

20224.675 DKK
2021-25.139 DKK
2020-1.016 DKK
2019858 DKK
20181.099 DKK
20171.302 DKK
20161.939 DKK
20151.907 DKK
20141.190 DKK
20132.230 DKK
20124.470 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

143’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+92%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

143’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  8’
  6’
  -
  6’
  -1’
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  143’
  -
  -
  143’
  143’
  126’
  17’
  -
  -
  143’
  -
  143’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  143’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MEINEWEH KOMPLEMENTAR III ApS 16.10.2007 28.02.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Hjortshøjvej 100A · DK-8250 Egå 16.10.2007 28.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020 28.02.2024
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 16.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-11-24 24.11.2011 28.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 16.10.2007 28.02.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 26.10.2023 28.02.2024
Selskabet tegnes af én direktør 06.04.2021 25.10.2023
Virksomheden tegnes af en likvidator 19.10.2020 05.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Stig Skanse Hinge 06.04.2021
Stig Skanse Hinge 06.04.2021 26.10.2023
Stig Skanse Hinge 16.10.2007 19.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stig Skanse Hinge 16.11.2011 28.02.2024
Stig Skanse Hinge 16.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MEINEWEH KOMPLEMENTAR III ApS

Hjortshøjvej 100
8250 Egå

CVR

30915712

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. oktober 2007

P-nummer

1013698321

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være komplementar i et tysk K/G i vindmølleprojekt i Meineweh, Tyskland. Selskabet kan gennemføre alle forretninger og dispositioner, som måtte være hensigtsmæssige i relation til selskabets formål, og som falder inden for rammerne af selskabets ordinære aktiviteter. Til gennemførelse af forretninger og dispositioner, som går ud over selskabets ordinære aktiviteter, kræves samtykke fra alle selskabsdeltagere.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-