EUROSAMA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. okt. 2007
 • CVR 30914104

Virksomheden EUROSAMA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 15. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 769.420 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

769’ DKK

-48%

Egenkapital

5.950’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

803’ DKK

-45%

Årets resultat

2023769.420 DKK
20221.467.957 DKK
2021697.735 DKK
2020211.270 DKK
2019933.708 DKK
2018713.854 DKK
2017548.710 DKK
2016594.212 DKK
2015523.982 DKK
2014-393.932 DKK
2013-164.102 DKK
2012109.886 DKK

Likviditetsgrad

286 %

+75%
God

Afkastningsgrad

9 %

-45%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

+18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.834’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

1.883’ DKK

Tilgodehavende

4.679’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  696’
  172’
  -
  33’
  205’
  803’
  -
  803’
  -34’
  769’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.154’
  -
  -
  3.154’
  3.154’
  -
  -
  1.262’
  3.326’
  91’
  4.679’
  7.834’
  125’
  3.463’
  118’
  -
  5.950’
  -
  5.950’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  248’
  1.258’
  -
  -
  -
  9’
  -
  1.635’
  7.834’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EUROSAMA HOLDING ApS 15.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Læsøvej 7 · DK-8382 Hinnerup 15.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 15.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-10-15 15.10.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 15.10.2007

Direktører

Navn Fra Til
Vincenzo Santangelo 15.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Vincenzo Santangelo 15.10.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EUROSAMA HOLDING ApS

Læsøvej 7
8382 Hinnerup

CVR

30914104

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. oktober 2007

P-nummer

1013694008

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og anden beslægtet virksomhed samt at være holdingselskab for Eurosama ApS, cvr.nr. 77 28 02 19 og andre datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller