J.M.HARTMANN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2007
 • CVR 30909372

Virksomheden J.M.HARTMANN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 1. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 144.941 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

145’ DKK

-42%

Egenkapital

792’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

145’ DKK

-42%

Årets resultat

2022144.941 DKK
2021249.110 DKK
202077.749 DKK
201949.731 DKK
201841.334 DKK
2017229.199 DKK
2016-28.108 DKK
2015-98.010 DKK
2014-747.423 DKK
2013265.172 DKK
2012-213.707 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

792’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  145’
  145’
  145’
  -
  145’
  -
  145’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  792’
  -
  -
  -
  792’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  792’
  125’
  667’
  -
  -
  792’
  -
  792’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  792’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J.M.HARTMANN HOLDING ApS 01.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Gevninge Bygade 20 · DK-4000 Roskilde 01.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-10-01 01.10.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.10.2007

Direktører

Navn Fra Til
Jes Michael Hartmann 01.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jes Michael Hartmann 01.10.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J.M.HARTMANN HOLDING ApS

Gevninge Bygade 20
4000 Roskilde

CVR

30909372

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2007

P-nummer

1013682964

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af dattervirksomheder, handel, industri, finansiering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-