TALBRO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. sep. 2007
 • CVR 30907094

Virksomheden TALBRO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kgs.Lyngby. De blev etableret i 7. september 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.766 DKK, mens den i 2022 var på -11.281 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 34.612 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

35’ DKK

-98%

Egenkapital

6.911’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

23’ DKK

-99%

Årets resultat

202334.612 DKK
20221.905.137 DKK
20213.385.640 DKK
2020819.489 DKK
2019401.370 DKK
2018147.985 DKK
2017184.859 DKK
2016-256.180 DKK
2015-193.909 DKK
2014-79.995 DKK
20132.044.956 DKK
2012-284.012 DKK

Likviditetsgrad

10.828 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.950’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.223’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  28’
  -28’
  34’
  34’
  23’
  -
  23’
  -12’
  35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.728’
  -
  -
  2.728’
  2.728’
  -
  -
  -
  -
  4.083’
  4.223’
  6.950’
  125’
  6.664’
  122’
  -
  6.911’
  -
  6.911’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  -
  -
  9’
  -
  39’
  6.950’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TALBRO HOLDING ApS 07.09.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kramsvad 22 · DK-2800 Kgs.Lyngby 07.09.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 07.09.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-09-07 07.09.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.09.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.09.2007

Direktører

Navn Fra Til
Tomas Vagn Talbro 07.09.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tomas Vagn Talbro 07.09.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TALBRO HOLDING ApS

Kramsvad 22
2800 Kgs.Lyngby

CVR

30907094

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. september 2007

P-nummer

1013673280

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • HRMANAGER ApS
 • TALBRO & CO ApS
 • TALBRO INVEST ApS
 • TALBRO RÅDGIVNING ApS
 • TALBRO.COM ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller