B. N. HOLDING NÆSTVED ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. okt. 2007
 • CVR 30904826

Virksomheden B. N. HOLDING NÆSTVED ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 4. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -14.725 DKK, mens den i 2022 var på -13.256 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 27.206 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

+119%

Egenkapital

1.363’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202327.206 DKK
2022-140.744 DKK
2021151.420 DKK
2020-56.762 DKK
20197.988 DKK
20184.590 DKK
201782.191 DKK
2016-33.318 DKK
2015171.774 DKK
201481.736 DKK
2013582.581 DKK
2012123.610 DKK

Likviditetsgrad

912 %

+28%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

89 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.531’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.531’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  52’
  -10’
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  1.531’
  1.531’
  125’
  1.179’
  59’
  -
  1.363’
  -
  1.363’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  168’
  1.531’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
B. N. HOLDING NÆSTVED ApS 04.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Fjellebrovej 11 · DK-4700 Næstved 25.11.2021
Enø Kystvej 138 · DK-4736 Karrebæksminde 17.10.2008 24.11.2021
Enø Kystvej 138 · DK-4736 Karrebæksminde 04.10.2007 16.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 04.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-08-27 27.08.2015
2010-09-06 06.09.2010 26.08.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 06.09.2010

Direktører

Navn Fra Til
Mette Nielsen 09.10.2008
Bo Gorm Ellersgaard Nielsen 04.10.2007 09.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Nielsen 22.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

B. N. HOLDING NÆSTVED ApS

Fjellebrovej 11
4700 Næstved

CVR

30904826

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. oktober 2007

P-nummer

1013663285

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

55442904

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-