GRARUPVEJ 3 EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. okt. 2007
 • CVR 30900464

Virksomheden GRARUPVEJ 3 EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Lem St. De blev etableret i 2. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.946.657 DKK, mens den i 2022 var på 1.996.617 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.326.952 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.327’ DKK

+4%

Egenkapital

36.383’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.701’ DKK

+4%

Årets resultat

20231.326.952 DKK
20221.279.949 DKK
20211.232.056 DKK
20201.189.238 DKK
20191.150.771 DKK
20181.112.751 DKK
20171.369.599 DKK
2016986.195 DKK
20151.024.365 DKK
201451.521 DKK
2013192.251 DKK
2012127.988 DKK

Likviditetsgrad

2.533 %

+18%
God

Afkastningsgrad

3 %

-7%
Svag

Soliditetsgrad

88 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

41.191’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

1.947’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

1.305’ DKK

-5%

Tilgodehavende

14.692’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.947’
  -
  -599’
  -
  1.348’
  -
  -15’
  368’
  353’
  1.701’
  -
  1.701’
  -374’
  1.327’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  26.499’
  -
  -
  -
  -
  26.499’
  -
  -
  14.686’
  -
  6’
  14.692’
  41.191’
  250’
  36.133’
  -
  -
  36.383’
  -
  36.383’
  3.503’
  3.503’
  725’
  -
  -
  -
  725’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  580’
  41.191’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GRARUPVEJ 3 EJENDOMME ApS 02.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Røgindvej 18 · DK-6940 Lem St 02.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.02.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.01.2008
980000 Uoplyst 02.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-03 03.11.2016
2014-03-31 31.03.2014 02.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 31.03.2014
125.000 DKK 02.10.2007 30.03.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 16.11.2016
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. 31.03.2014 15.11.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jens Bukholt 02.10.2007 03.11.2016
Carsten Bukholt 02.10.2007 03.11.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jens Bukholt 03.11.2016
Carsten Bukholt 02.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Bukholt 02.10.2007
Carsten Bukholt 02.10.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GRARUPVEJ 3 EJENDOMME ApS

Røgindvej 18
6940 Lem St

CVR

30900464

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. oktober 2007

P-nummer

1013653123

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve og drive landbrugsejendommen Grarupvej 3, 7330 Brande i henhold til landbrugslovens § 20, samt alt i forbindelse med driften stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-