ARNE LIND HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2007
 • CVR 30899830

Virksomheden ARNE LIND HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 1. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.855 DKK, mens den i 2022 var på -11.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 755.714 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

756’ DKK

+113%

Egenkapital

8.439’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

775’ DKK

+217%

Årets resultat

2023755.714 DKK
2022355.560 DKK
2021991.938 DKK
2020470.289 DKK
2019629.963 DKK
2018707.059 DKK
2017765.387 DKK
2016656.557 DKK
2015682.322 DKK
2014495.701 DKK
2013524.397 DKK
2012857.759 DKK

Likviditetsgrad

2.121 %

-89%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.646’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.131’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  279’
  -258’
  689’
  711’
  775’
  -
  775’
  -20’
  756’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.928’
  -
  -
  5.515’
  5.515’
  -
  -
  413’
  -
  1.285’
  3.131’
  8.646’
  125’
  6.833’
  59’
  -
  8.439’
  -
  8.439’
  59’
  59’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  148’
  8.646’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ARNE LIND HOLDING ApS 01.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Øster Lundgårdvej 50 · DK-7620 Lemvig 01.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-09 09.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 09.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Arne Lind Jørgensen 01.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arne Lind Jørgensen 01.10.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ARNE LIND HOLDING ApS

Øster Lundgårdvej 50
7620 Lemvig

CVR

30899830

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2007

P-nummer

1013650655

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-