EJENDOMSSELSKABET AF OKTOBER 2007 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2007
 • CVR 30898974

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET AF OKTOBER 2007 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 15. september 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -70.668 DKK, mens den i 2020 var på -26.556 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -107.155 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-107’ DKK

-128%

Egenkapital

792’ DKK

+177%

Omsætning

-

Resultat før skat

-102’ DKK

-117%

Årets resultat

2021-107.155 DKK
2020-47.051 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-85.331 DKK

Likviditetsgrad

25 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

-75%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

36 %

+169%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.184’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-71’ DKK

-166%

Gældsforpligtelser

1.392’ DKK

-53%

Tilgodehavende

3’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -71’
  -
  -20’
  -
  -90’
  -
  -12’
  -
  -12’
  -102’
  -
  -102’
  -
  -107’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  2.181’
  -
  -
  -
  -
  2.181’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  2.184’
  125’
  417’
  -
  -
  792’
  -
  792’
  -
  -
  1.379’
  -
  -
  -
  1.379’
  -
  -
  -
  -
  8’
  0
  13’
  2.184’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET AF OKTOBER 2007 ApS 15.09.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Schleppegrellsgade 54 · DK-9000 Aalborg 27.11.2018
Schleppegrellsgade 54 · DK-9000 Aalborg 23.12.2014 26.11.2018
Schleppegrellsgade 52 · DK-9000 Aalborg 15.09.2007 22.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 15.09.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-09 09.12.2021
2008-10-16 16.10.2008 08.12.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.09.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 09.12.2021
Selskabet tegnes af Claus Odgaard 16.10.2008 28.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lene Rubæk 09.12.2021
Claus Steen Odgaard 15.09.2007 25.05.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET JERICA ApS 01.12.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lene Rubæk 15.09.2007
Claus Steen Odgaard 15.09.2007 25.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET AF OKTOBER 2007 ApS

Schleppegrellsgade 54
9000 Aalborg

CVR

30898974

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2007

P-nummer

1013649606

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

96668000

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb og salg af ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-