Coonect Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2007
 • CVR 30898656

Virksomheden Coonect Aps befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 1. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -28.282 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -553.848 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Adnan Özari.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-554’ DKK

< -999%

Egenkapital

-268’ DKK

-194%

Omsætning

-

Resultat før skat

-710’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-553.848 DKK
2022-29 DKK
2021-3.263 DKK
2020-2.575 DKK
201996 DKK
201893 DKK
2017130 DKK
2016107 DKK
20154.078 DKK
20143.911 DKK
20134.131 DKK
20124.129 DKK

Likviditetsgrad

583 %

-90%
God

Afkastningsgrad

-37 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-15 %

-115%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.841’ DKK

+533%

Bruttofortjeneste

-28’ DKK

Gældsforpligtelser

2.109’ DKK

Tilgodehavende

1.841’ DKK

+533%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -28’
  -651’
  -
  -
  -679’
  -
  -31’
  -
  -31’
  -710’
  -
  -710’
  -156’
  -554’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  395’
  -
  -
  1.289’
  1.841’
  1.841’
  125’
  -393’
  -
  -
  -268’
  -
  -268’
  -
  -
  -
  -
  1.365’
  -
  1.793’
  -
  -
  -
  -
  157’
  -
  316’
  1.841’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Coonect Aps 05.12.2022
WE2POWER ApS 17.05.2022 04.12.2022
DANINTRA POWER ApS 19.09.2011 16.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksværkvej 24 · DK-3600 Frederikssund 03.04.2023
Hvidsværmervej 115 · DK-2610 Rødovre 05.12.2022 02.04.2023
Okavangovej 33 · DK-3600 Frederikssund 29.11.2022 04.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
432100 El-installation 08.12.2022
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008 07.12.2022
741490 Anden virksomhedsrådgivning 08.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-09-01 01.09.2023
2022-12-05 05.12.2022 31.08.2023
2022-05-17 17.05.2022 04.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.09.2023
Selskabet tegnes af direktionen. 19.09.2011 10.09.2023

Direktører

Navn Fra Til
Adnan Özari 01.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Olsen 13.01.2023
Adnan Özari 07.01.2018 12.01.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Coonect Aps

Frederiksværkvej 24
3600 Frederikssund

CVR

30898656

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2007

P-nummer

1013648987

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432100
El-installation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aoz@coonect.dk

Telefon

51842938

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er handel og montagevirksomhed indenfor telekommunikationsområdet og anden hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller