ARK 2007 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2007
 • CVR 30897978

Virksomheden ARK 2007 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 24. september 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.772 DKK, mens den i 2021 var på -7.468 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 151.390 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

151’ DKK

> +999%

Egenkapital

145’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

151’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022151.390 DKK
20216.544 DKK
2020-8.307 DKK
20195.284 DKK
20183.818 DKK
2017-73.271 DKK
2016-49.771 DKK
201565.764 DKK
201460.378 DKK
2013-6.484 DKK
2012-105.264 DKK

Likviditetsgrad

87 %

> +999%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

39 %

+171%
God

Overskudsgrad

-

Balance

375’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

201’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  164’
  164’
  151’
  -
  151’
  -
  151’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  174’
  -
  -
  174’
  174’
  -
  -
  -
  -
  201’
  201’
  375’
  125’
  -144’
  -
  -
  145’
  -
  145’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  225’
  -
  -
  -
  4’
  -
  230’
  375’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ARK 2007 HOLDING ApS 24.09.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Sigridsvej 1 · DK-2900 Hellerup 31.08.2017
Sigridsvej 1 · DK-2900 Hellerup 09.12.2011 30.08.2017
Sigridsvej 2 · DK-2900 Hellerup 12.04.2010 08.12.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 24.09.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-09-24 24.09.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.09.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 24.09.2007

Direktører

Navn Fra Til
Nanna Dupont Goldschmidt 12.10.2023
André Dupont 24.09.2007
André Dupont 24.09.2007 03.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nanna Dupont Goldschmidt 03.08.2023
André Dupont 24.09.2007
André Dupont 24.09.2007 12.10.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ARK 2007 HOLDING ApS

Sigridsvej 1
2900 Hellerup

CVR

30897978

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2007

P-nummer

1013647662

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

andre@arq.nu

Telefon

28109583

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål består i at eje kapitalandele i andre selskaber og fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-