FURNDEZIGN ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2007
 • CVR 30897420

Virksomheden FURNDEZIGN ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 27. september 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 49.000 DKK, mens den i 2019 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.563 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

37’ DKK

+392%

Egenkapital

-423’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

37’ DKK

+392%

Årets resultat

202036.563 DKK
2019-12.516 DKK
2018-11.003 DKK
201772.163 DKK
201618.627 DKK
201588.225 DKK
2014-10.000 DKK
2013-65.219 DKK
2012-106.890 DKK

Likviditetsgrad

16 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

50 %

+118%
God

Soliditetsgrad

-532 %

+96%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

80’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

49’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

80’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  49’
  -
  -
  -
  40’
  -
  -3’
  -
  -3’
  37’
  -
  37’
  -
  37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  80’
  80’
  125’
  -548’
  -
  -
  -423’
  -
  -423’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  14’
  503’
  80’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FURNDEZIGN ApS 09.05.2008 29.06.2022
DENCOFURN ApS 27.09.2007 08.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Dalgasvej 3 · DK-7500 Holstebro 01.09.2019 29.06.2022
Dalgasvej 3 · DK-7500 Holstebro 19.08.2019 31.08.2019
Dalgasvej 3 · DK-7500 Holstebro 10.12.2018 18.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2015 29.06.2022
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2013 31.12.2014
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 15.10.2012 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-15 15.12.2014 29.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.09.2007 29.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 15.12.2014 01.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Overgaard 27.09.2007
Jens Christian Overgaard 27.09.2007 29.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lisbeth Overgaard 24.07.2021 29.06.2022
Jens Christian Overgaard 27.09.2007 24.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FURNDEZIGN ApS

Dalgasvej 3
7500 Holstebro

CVR

30897420

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2007

P-nummer

1013646380

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel med varer og tjenesteydelser

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

 • J.C. OVERGAARD HOLDING ApS

Revisor

-