D. HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. aug. 2007
 • CVR 30733428

Virksomheden D. HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Daugård. De blev etableret i 3. august 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.590 DKK, mens den i 2022 var på -1.740 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.465 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

+976%

Egenkapital

51’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

+976%

Årets resultat

20232.465 DKK
2022229 DKK
2021-22.179 DKK
202037.671 DKK
20198.144 DKK
2018-266 DKK
2017-4.108 DKK
2016-3.639 DKK
2015-8.561 DKK
2014381 DKK
2013-3.196 DKK
2012-5.303 DKK

Likviditetsgrad

94 %

-1%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

52 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

97’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  1’
  0
  -
  1’
  2’
  -
  2’
  -
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  54’
  -
  -
  -
  0
  2’
  43’
  97’
  125’
  -74’
  -
  -
  51’
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  46’
  97’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
D. HOLDING ApS 03.08.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Agertoften 2 · DK-8721 Daugård 09.10.2023
Agertoften 2 · DK-8721 Daugård 03.08.2007 08.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 03.08.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-12 12.04.2016
2007-08-03 03.08.2007 11.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.08.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.08.2007

Direktører

Navn Fra Til
Dan Johansen 03.08.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dan Johansen 14.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

D. HOLDING ApS

Agertoften 2
8721 Daugård

CVR

30733428

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. august 2007

P-nummer

1013507666

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber samt investering i værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-