ESJA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jul. 2007
 • CVR 30726049

Virksomheden ESJA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Smørum. De blev etableret i 23. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -30.295 DKK, mens den i 2022 var på -25.295 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 371.191 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

371’ DKK

-32%

Egenkapital

1.104’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

371’ DKK

-32%

Årets resultat

2023371.191 DKK
2022546.948 DKK
202158.721 DKK
202036.606 DKK
2019-9.572 DKK
201847.560 DKK
2017-1.413 DKK
201658.108 DKK
201554.263 DKK
2014201.196 DKK
2013140.515 DKK
2012520.873 DKK

Likviditetsgrad

57.730 %

+509%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.105’ DKK

+39%

Bruttofortjeneste

-30’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

578’ DKK

+509%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -
  371’
  -
  371’
  -
  371’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  526’
  526’
  -
  -
  -
  -
  578’
  578’
  1.105’
  125’
  455’
  122’
  -
  1.104’
  -
  1.104’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1.105’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ESJA HOLDING ApS 23.07.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kongehaven 35 · DK-2765 Smørum 23.04.2013
Latyrushaven 83 · DK-2765 Smørum 23.07.2007 22.04.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-12-18 18.12.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.12.2007

Direktører

Navn Fra Til
Pall Gudmundsson 23.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pall Gudmundsson 23.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ESJA HOLDING ApS

Kongehaven 35
2765 Smørum

CVR

30726049

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juli 2007

P-nummer

1013479468

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og andele i andre selskabet samt at drive IT-consulting virksomhed, derunder rådgivning i forbindelse med valg og implementering af ERP og Advanced Supply chain planning systemer; samt rådgivning omkring supply chain planning tiltag i produktionsvirksomheder; samt udvikling af tilpasninger til Microsoft Dynamics AX og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller