BIER FILM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jul. 2007
 • CVR 30721489

Virksomheden BIER FILM ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 12. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.000 DKK, mens den i 2021 var på -10.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.457 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

+2%

Egenkapital

281’ DKK

-21%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

+2%

Årets resultat

2022-16.457 DKK
2021-16.810 DKK
2020-2.845 DKK
2019-2.818 DKK
2018-2.637 DKK
2017-2.346 DKK
2016112.620 DKK
201517.443 DKK
2014487.515 DKK
2013-14.230 DKK
2012-876.249 DKK

Likviditetsgrad

281 %

+18%
God

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

359’ DKK

-41%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

218’ DKK

-64%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -16’
  -
  -16’
  -
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  141’
  141’
  -
  -
  -
  -
  218’
  218’
  359’
  125’
  99’
  57’
  -
  281’
  -
  281’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  78’
  359’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BIER FILM ApS 12.07.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Ehlersvej 30 · DK-2900 Hellerup 19.06.2019
Ehlersvej 30 · DK-2900 Hellerup 23.07.2007 18.06.2019
Filmbyen 22 · DK-2650 Hvidovre 12.07.2007 22.07.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.10.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.09.2013
980000 Uoplyst 12.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-07-23 23.07.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Selskabets direktør 23.07.2007

Direktører

Navn Fra Til
Susanne Bier 12.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Susanne Bier 12.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BIER FILM ApS

Ehlersvej 30
2900 Hellerup

CVR

30721489

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juli 2007

P-nummer

1013463626

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom, og dertil - efter direktionens skøn - beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Selskabets direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-