TORDENBANKE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2007
 • CVR 30719433

Virksomheden TORDENBANKE ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 30. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -22.468 DKK, mens den i 2022 var på -26.123 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 287.528 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

288’ DKK

+290%

Egenkapital

2.368’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

326’ DKK

+318%

Årets resultat

2023287.528 DKK
2022-151.383 DKK
2021195.355 DKK
202055.521 DKK
2019225.147 DKK
2018-180.398 DKK
201756.868 DKK
201636.381 DKK
2015-117.987 DKK
2014-17.098 DKK
2013-1.462 DKK
201270.264 DKK

Likviditetsgrad

6.759 %

-49%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+25%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.403’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.403’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -22’
  349’
  -
  -
  349’
  326’
  -
  326’
  -39’
  288’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  239’
  2.403’
  2.403’
  125’
  2.243’
  -
  -
  2.368’
  -
  2.368’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  36’
  2.403’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TORDENBANKE ApS 30.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Bernhardt Jensens Boulevard 123 · DK-8000 Aarhus C 22.12.2023
Bernhardt Jensens Boulevard 123 · DK-8000 Aarhus C 19.11.2019 21.12.2023
Bernhardt Jensens Boulevard 123 · DK-8000 Aarhus C 25.10.2018 18.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.07.2017
351100 Produktion af elektricitet 01.01.2008 30.06.2017
401100 Produktion af elektricitet 01.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-06-30 30.06.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktør. 26.08.2016
Selskabet tegnes af en direktør. 30.06.2007 25.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Ole Bonde Larsen 26.08.2016
Ole Bonde Larsen 30.06.2007 25.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Bonde Larsen 30.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TORDENBANKE ApS

Bernhardt Jensens Boulevard 123
8000 Aarhus C

CVR

30719433

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2007

P-nummer

1013460112

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40816076

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed i vindmøller, ejendomme og andre virksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-