JC TEGN & BYG A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 12. jul. 2007
 • CVR 30718526

Virksomheden JC TEGN & BYG A/S befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Odder. De blev etableret i 12. juli 2007 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 10.687.090 DKK, mens den i 2021 var på 9.516.974 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.007.543 DKK.

Medarbejderstaben består af 23 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jon Christiansen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Simon Maleen Brosbøl.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.008’ DKK

-2%

Egenkapital

5.328’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.293’ DKK

-2%

Årets resultat

20221.007.543 DKK
20211.027.073 DKK
2020750.917 DKK
2019393.302 DKK
2018113.644 DKK
20172.134 DKK
2016642.879 DKK
20150 DKK
2014449.642 DKK
2013375.524 DKK
2012653.774 DKK

Likviditetsgrad

247 %

+19%
God

Afkastningsgrad

14 %

-7%
God

Soliditetsgrad

59 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.019’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

10.687’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.939’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  10.687’
  -9.318’
  -116’
  -
  1.241’
  140’
  -88’
  -
  52’
  1.293’
  -
  1.293’
  -285’
  1.008’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  80’
  -
  80’
  -
  -
  -
  -
  80’
  1.229’
  1.423’
  3.651’
  678’
  692’
  8.939’
  9.019’
  500’
  4.828’
  -
  -
  5.328’
  -
  5.328’
  72’
  72’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  241’
  1.252’
  1.749’
  3.619’
  9.019’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JC TEGN & BYG A/S 27.08.2009
JC TEGN & BYG ApS 12.07.2007 26.08.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 133 · DK-8300 Odder 12.12.2012
Kløvermarksvej 1 · DK-8300 Odder 12.07.2007 11.12.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 01.01.2008
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 12.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-08-17 17.08.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 29.07.2009
125.000 DKK 12.07.2007 28.07.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse 17.08.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jon Christiansen 27.08.2009
Lone Møller Petersen 27.08.2009

Direktører

Navn Fra Til
Jon Christiansen 12.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jon Christiansen 12.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JC TEGN & BYG A/S

Strandvejen 133
8300 Odder

CVR

30718526

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

12. juli 2007

P-nummer

1013457936

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ALL 2 KIDS A/S
 • DANSK MATERIALE IMPORT A/S
 • OBS ODDER BYGGESELSKAB A/S
 • ODDER BYGGESELSKAB A/S

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@jctegnogbyg.dk

Telefon

86541818

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, rådgivning, handel, produktion, bygge- og anlægsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

23

Reklamebeskyttelse

Nej