NE EVOLUTION ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2007
 • CVR 30712234

Virksomheden NE EVOLUTION ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 28. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.881.326 DKK, mens den i 2021 var på 95.202 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.392.696 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.393’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.158’ DKK

+595%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.785’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.392.696 DKK
202185.179 DKK
2020229.444 DKK
2019-2.137 DKK
2018-106.690 DKK
2017-137.457 DKK
2016-182.763 DKK
2015107.114 DKK
2014-41.419 DKK
2013-68.893 DKK
2012-37.214 DKK

Likviditetsgrad

270 %

+214%
God

Afkastningsgrad

102 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

63 %

+870%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.839’ DKK

-36%

Bruttofortjeneste

1.881’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

680’ DKK

-78%

Tilgodehavende

1.839’ DKK

+176%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.881’
  -
  -
  -
  1.881’
  54’
  -150’
  -
  -97’
  1.785’
  -
  1.785’
  -
  1.393’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  1.626’
  1.839’
  1.839’
  125’
  903’
  130’
  -
  1.158’
  -
  1.158’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  680’
  1.839’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NE EVOLUTION ApS 28.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Mejlgade 105 · DK-8000 Aarhus C 27.11.2017
Mejlgade 105 · DK-8000 Aarhus C 28.06.2007 26.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 28.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-30 30.05.2015
2007-06-28 28.06.2007 29.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 28.06.2007

Direktører

Navn Fra Til
Niels Elmegaard 28.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Elmegaard 28.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NE EVOLUTION ApS

Mejlgade 105
8000 Aarhus C

CVR

30712234

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2007

P-nummer

1013442556

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

n.elmegaard@stofanet.dk

Telefon

40787426

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendom, investering i værdipapirer samt al virksomhed, som er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-