LAID HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2007
 • CVR 30709020

Virksomheden LAID HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Erslev. De blev etableret i 4. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 220.474 DKK, mens den i 2022 var på 181.141 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 235.543 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

236’ DKK

+31%

Egenkapital

2.993’ DKK

+9%

Omsætning

336’ DKK

+6%

Resultat før skat

279’ DKK

+28%

Årets resultat

2023235.543 DKK
2022179.616 DKK
202179.621 DKK
2020246.718 DKK
2019278.601 DKK
2018420.765 DKK
2017217.284 DKK
2016137.033 DKK
2015236.420 DKK
2014136.242 DKK
2013197.623 DKK
2012-87.434 DKK

Likviditetsgrad

137 %

+69%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

+22%
Svag

Soliditetsgrad

77 %

+4%
God

Overskudsgrad

55 %

+20%
God

Balance

3.907’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

220’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

914’ DKK

-6%

Tilgodehavende

279’ DKK

+49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  336’
  220’
  -
  -37’
  -
  183’
  -
  -24’
  120’
  96’
  279’
  -
  279’
  -43’
  236’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.869’
  1.759’
  -
  -
  1.759’
  3.628’
  -
  -
  -
  -
  261’
  279’
  3.907’
  125’
  1.234’
  -
  -
  2.993’
  -
  2.993’
  -
  -
  710’
  -
  -
  -
  710’
  50’
  41’
  -
  -
  -
  -
  204’
  3.907’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LAID HOLDING ApS 04.07.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Skolebakken 51 · DK-7950 Erslev 29.11.2021
Beerstedvej 20 · DK-7700 Thisted 28.09.2019 28.11.2021
Skyumvej 27 · DK-7700 Thisted 01.08.2019 27.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 04.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-07-04 04.07.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.07.2007

Direktører

Navn Fra Til
Lars Søndergaard Poulsen 04.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Søndergaard Poulsen 04.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LAID HOLDING ApS

Skolebakken 51
7950 Erslev

CVR

30709020

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2007

P-nummer

1013437919

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lspmontage@gmail.com

Telefon

22314408

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber, samt drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-