EICHEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2007
 • CVR 30698371

Virksomheden EICHEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 27. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 14.396 DKK, mens den i 2021 var på 323.755 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 182.982 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

183’ DKK

-66%

Egenkapital

7.206’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

231’ DKK

-67%

Årets resultat

2022182.982 DKK
2021541.174 DKK
2020768.287 DKK
2019644.974 DKK
2018155.063 DKK
2017920.357 DKK
2016337.918 DKK
2015608.580 DKK
2014374.784 DKK
2013361.856 DKK
2012314.959 DKK

Likviditetsgrad

8.105 %

+72%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-108%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.309’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

14’ DKK

-96%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.068’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  14’
  -
  -35’
  -
  -21’
  258’
  -23’
  17’
  251’
  231’
  -
  231’
  -48’
  183’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  70’
  -
  70’
  171’
  -
  -
  171’
  241’
  -
  -
  3.047’
  -
  2.193’
  7.068’
  7.309’
  125’
  6.941’
  59’
  -
  7.206’
  -
  7.206’
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  50’
  87’
  7.309’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EICHEN HOLDING ApS 27.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Holbækvej 73 · DK-4200 Slagelse 11.05.2016
Holbækvej 73 · DK-4200 Slagelse 27.06.2007 10.05.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 01.01.2012
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2011
980000 Uoplyst 27.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-05-11 11.05.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Eichen 27.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Eichen 27.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EICHEN HOLDING ApS

Holbækvej 73
4200 Slagelse

CVR

30698371

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2007

P-nummer

1013411847

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773200
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab gennem direkte eller indirekte kapitalinteresser i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-