EJENDOMSSELSKABET BILICI ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2007
 • CVR 30697332

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET BILICI ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Randers NØ. De blev etableret i 29. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -370.106 DKK, mens den i 2021 var på 1.445.880 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 192.230 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

192’ DKK

-79%

Egenkapital

4.094’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-395’ DKK

-134%

Årets resultat

2022192.230 DKK
2021912.293 DKK
202069.546 DKK
2019218.774 DKK
2018140.624 DKK
2017166.580 DKK
2016213.386 DKK
201595.777 DKK
201491.225 DKK
2013152.101 DKK
201274.501 DKK

Likviditetsgrad

66 %

+124%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

-116%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

49 %

+19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.347’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-370’ DKK

-126%

Gældsforpligtelser

4.253’ DKK

-17%

Tilgodehavende

1.178’ DKK

+176%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -370’
  -
  -
  -
  -188’
  -
  -207’
  -
  -207’
  -395’
  -
  -395’
  -587’
  192’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.162’
  8’
  -
  -
  8’
  7.170’
  -
  -
  94’
  -
  37’
  1.178’
  8.347’
  126’
  3.911’
  57’
  -
  4.094’
  -
  4.094’
  -
  -
  2.464’
  -
  -
  -
  2.464’
  -
  -
  1.150’
  -
  171’
  -
  1.789’
  8.347’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET BILICI ApS 29.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Toldbodgade 16 · DK-8930 Randers NØ 29.06.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 29.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-13 13.10.2016
2007-06-29 29.06.2007 12.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 13.10.2016
125.000 DKK 29.06.2007 12.10.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 29.06.2007

Direktører

Navn Fra Til
Per Bilici Sørensen 29.06.2007
Cherie Cahide Bilici Sørensen 29.06.2007 31.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Cherie Cahide Bilici Sørensen 29.06.2007 02.01.2020
Per Bilici Sørensen 29.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET BILICI ApS

Toldbodgade 16
8930 Randers NØ

CVR

30697332

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2007

P-nummer

1013410832

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Ejendomsselskabet Ankerstjernevej 5 ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller