POTEC ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2007
 • CVR 30695526

Virksomheden POTEC ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre husholdningsartikler" og har adresse i Hornslet. De blev etableret i 26. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.620 DKK, mens den i 2021 var på -2.612 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.462 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-59%

Egenkapital

-3’ DKK

-378%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-59%

Årets resultat

2022-4.462 DKK
2021-2.813 DKK
2020-5.002 DKK
2019-12.802 DKK
2018-49.922 DKK
2017-73.599 DKK
2016-178.018 DKK
20150 DKK
2014263.926 DKK
2013-219.112 DKK
2012-200.106 DKK

Likviditetsgrad

56 %

-50%
Svag

Afkastningsgrad

-87 %

-277%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-79 %

-857%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4’ DKK

-63%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-39%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

-63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  0
  4’
  4’
  125’
  -128’
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  7’
  4’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
POTEC ApS 26.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderskovvej 40 · DK-8543 Hornslet 26.10.2015
Paludan-Müllers Vej 151 · DK-8200 Aarhus N 07.10.2011 25.10.2015
Holmstrupgårdvej 11 · DK-8220 Brabrand 26.06.2007 06.10.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler 07.10.2011
474300 Radio- og tv-forretninger 01.01.2008 06.10.2011
524520 Radio- og tv-forretninger 01.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-28 28.10.2015
2007-06-26 26.06.2007 27.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.06.2007

Direktører

Navn Fra Til
Peter Frørup 26.06.2007

Legalle ejere

Navn Fra Til
PF GLOBAL INVEST ApS 23.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Frørup 26.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

POTEC ApS

Sønderskovvej 40
8543 Hornslet

CVR

30695526

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2007

P-nummer

1013395485

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Lagersalgsshoppen.dk ApS

Branchekode

464990
Engroshandel med andre husholdningsartikler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pfrorup@gmail.com

Telefon

41627777

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed indenfor reparation og handel med elektronik, herunder drive detail- og e-handelsforretning, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-