MEDILASER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2007
 • CVR 30692128

Virksomheden MEDILASER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 21. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -32.683 DKK, mens den i 2021 var på -46.347 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -499.758 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-500’ DKK

-117%

Egenkapital

11.547’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-523’ DKK

-115%

Årets resultat

2022-499.758 DKK
20213.006.581 DKK
20201.328.527 DKK
20191.678.845 DKK
2018465.947 DKK
20171.323.579 DKK
20161.178.564 DKK
2015828.098 DKK
2014491.686 DKK
2013480.731 DKK
2012303.618 DKK

Likviditetsgrad

101.557 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.557’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-33’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10.232’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -33’
  -
  -
  -
  -
  747’
  -1.563’
  325’
  -491’
  -523’
  -
  -523’
  -23’
  -500’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.325’
  -
  -
  1.325’
  1.325’
  -
  -
  289’
  -
  874’
  10.232’
  11.557’
  125’
  10.482’
  114’
  -
  11.547’
  -
  11.547’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  10’
  11.557’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MEDILASER HOLDING ApS 21.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Smedegårdsparken 38 · DK-4000 Roskilde 21.06.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 21.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-06-21 21.06.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 21.06.2007

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Kim Andersen 21.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Kim Andersen 21.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MEDILASER HOLDING ApS

Smedegårdsparken 38
4000 Roskilde

CVR

30692128

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2007

P-nummer

1013385099

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab, at foretage investeringer, og at udøve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-