THOMAS ZAAR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2007
 • CVR 30689542

Virksomheden THOMAS ZAAR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lille Skensved. De blev etableret i 1. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.832 DKK, mens den i 2021 var på -7.872 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 41.776 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

42’ DKK

-39%

Egenkapital

574’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

55’ DKK

-46%

Årets resultat

202241.776 DKK
202168.580 DKK
2020162.160 DKK
20192.898 DKK
2018176.838 DKK
2017142.049 DKK
2016191.377 DKK
2015-105.693 DKK
201445.990 DKK
201392.498 DKK
2012-13.020 DKK

Likviditetsgrad

1.552 %

+839%
God

Afkastningsgrad

-9 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+69%
God

Overskudsgrad

-

Balance

605’ DKK

-36%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

-177%

Gældsforpligtelser

31’ DKK

-92%

Tilgodehavende

483’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -56’
  117’
  -2’
  -5’
  110’
  55’
  -
  55’
  -13’
  42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  122’
  -
  -
  122’
  122’
  -
  -
  28’
  -
  94’
  483’
  605’
  125’
  449’
  -
  -
  574’
  -
  574’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  11’
  31’
  605’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THOMAS ZAAR HOLDING ApS 01.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Drosselvænget 15 · DK-4623 Lille Skensved 01.06.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-06-01 01.06.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 17.05.2019
Selskabet tegnes af et medlem fra direktionen, hver for sig 01.06.2007 04.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Manfeld Zaar 17.05.2019
Thomas Manfeld Zaar 01.06.2007 04.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Manfeld Zaar 01.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THOMAS ZAAR HOLDING ApS

Drosselvænget 15
4623 Lille Skensved

CVR

30689542

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2007

P-nummer

1013378858

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje datterselskabet "Malerfirmaet Thomas Zaar ApS", samt finansieringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-