HPAG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2007
 • CVR 30688848

Virksomheden HPAG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ry. De blev etableret i 20. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 113.957 DKK, mens den i 2021 var på 112.663 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.138.033 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.138’ DKK

-46%

Egenkapital

10.898’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.189’ DKK

-45%

Årets resultat

20221.138.033 DKK
20212.099.582 DKK
20201.005.858 DKK
2019943.634 DKK
2018215.739 DKK
20171.340.921 DKK
2016347.430 DKK
2015189.541 DKK
2014344.246 DKK
2013502.229 DKK
2012-198.846 DKK

Likviditetsgrad

691 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

91 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.957’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

114’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

1.059’ DKK

-26%

Tilgodehavende

5.227’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  114’
  -
  -
  -
  -
  130’
  -15’
  959’
  1.075’
  1.189’
  -
  1.189’
  -51’
  1.138’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.730’
  -
  -
  6.730’
  6.730’
  -
  -
  3.461’
  -
  875’
  5.227’
  11.957’
  125’
  6.111’
  57’
  -
  10.898’
  -
  10.898’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  302’
  -
  -
  -
  -
  10’
  0
  757’
  11.957’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HPAG HOLDING ApS 20.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Emborgvej 23 · DK-8680 Ry 01.02.2021
Emborgvej 23 · DK-8680 Ry 17.10.2019 31.01.2021
Emborgvej 23 · DK-8680 Ry 07.09.2015 16.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 20.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-15 15.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Ulrik Gydesen Madsen 20.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrik Gydesen Madsen 20.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HPAG HOLDING ApS

Emborgvej 23
8680 Ry

CVR

30688848

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2007

P-nummer

1013377681

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ulrik@argentoaudio.com

Telefon

30662284

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-