FJ ADVENTURE ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2007
 • CVR 30613155

Virksomheden FJ ADVENTURE ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 15. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 8.732 DKK, mens den i 2019 var på -66.847 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.638 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+84%

Egenkapital

65’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

9’ DKK

+114%

Årets resultat

2020-8.638 DKK
2019-52.461 DKK
201843.320 DKK
2017-5.663 DKK
2016-40.087 DKK
201532.548 DKK
201421.595 DKK
2013-28.212 DKK
20122.976 DKK

Likviditetsgrad

492 %

+100%
God

Afkastningsgrad

11 %

+120%
God

Soliditetsgrad

80 %

+34%
God

Overskudsgrad

-

Balance

82’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

9’ DKK

+113%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

82’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  9’
  -
  -
  -
  9’
  -
  0
  1’
  0
  9’
  -
  9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  0
  51’
  82’
  82’
  125’
  -60’
  -
  -
  65’
  -
  65’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  10’
  17’
  82’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FJ ADVENTURE ApS 15.06.2007 04.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Solrød Center 65 · DK-2680 Solrød Strand 04.05.2019 04.01.2022
Egedal 3 · DK-2690 Karlslunde 04.12.2016 03.05.2019
Højager 60 · DK-2670 Greve 15.06.2007 03.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008 04.01.2022
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.07.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 15.06.2007 30.06.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-07 07.06.2013 04.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.06.2007 04.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af direktøren 07.06.2013 04.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
TFJ 15.06.2007 04.01.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
FJ HOLDING ApS 15.06.2007 04.01.2022
FJ ADVENTURE ApS 25.07.2006 14.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
TFJ 15.06.2007 04.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FJ ADVENTURE ApS

Solrød Center 65
2680 Solrød Strand

CVR

30613155

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2007

P-nummer

1013358989

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive kursus og konsulentvirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-