JR EQUITY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jun. 2007
 • CVR 30610237

Virksomheden JR EQUITY ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ry. De blev etableret i 13. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -23.471 DKK, mens den i 2022 var på -27.609 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.609.057 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.609’ DKK

-86%

Egenkapital

40.326’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.576’ DKK

-86%

Årets resultat

20234.609.057 DKK
202233.206.345 DKK
20212.347.726 DKK
2020-634.984 DKK
2019-440.221 DKK
2018-13.935 DKK
201746.830 DKK
2016-252.146 DKK
20155.168.480 DKK
2014624.292 DKK
201379.375 DKK
2012568.413 DKK

Likviditetsgrad

13.127 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40.387’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.987’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -23’
  4.958’
  -
  -89’
  4.869’
  4.576’
  -
  4.576’
  -33’
  4.609’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.009’
  -
  -
  32.400’
  32.400’
  -
  -
  423’
  -
  9’
  7.987’
  40.387’
  125’
  17.249’
  -
  -
  40.326’
  -
  40.326’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  50’
  61’
  40.387’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JR EQUITY ApS 10.02.2015
JR HOLDING RY ApS 13.06.2007 09.02.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Haardalen 59 · DK-8680 Ry 05.04.2018
Ravnsøvej 84 · DK-8680 Ry 21.11.2008 04.04.2018
Otte Ruds Gade 34 · DK-8200 Aarhus N 13.06.2007 20.11.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 13.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-13 13.11.2015
2015-02-10 10.02.2015 12.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 13.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 10.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Rasmussen 13.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Rasmussen 13.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JR EQUITY ApS

Haardalen 59
8680 Ry

CVR

30610237

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juni 2007

P-nummer

1013352468

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er eje kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-